środa, 29 lipca 2015

0 PROLOG       Czterdziestego pierwszego roku naszej ery Herold Agryppa I, sprzymierzeniec Klaudiusza, czwartego cesarza wielkiego Imperium Rzymskiego, zdobył władzę prokuratorską nad Judeą, kładąc w ten sposób piętno nasilonego prześladowania wyznawców Jezusa z Nazaretu. W czasie jego okrutnych rządów, ku narastającej uciesze Żydów, zginęła większość tamtejszej ludności  chrześcijańskiej, a po śmierci ówczesnego prokuratora i jego kolejnego następcy władzę przejął arcykapłan żydowski Annasz Młodszy, syn Annasza Wielkiego, który postawił przed swym sądem głowę Kościoła - apostoła Jakuba, a także  apostoła Pawła i apostoła Piotra. Wówczas to było przyczyną ucieczki z Jerozolimy prawie wszystkich chrześcijan. 
      Legenda natomiast głosi, że Bóg, widząc bratobójczą rzeź wśród swoich umiłowanych, nakazał zejść na Ziemię Archaniołowi  Azraeli, Archaniołowi  Sandalfonowi i Archaniołowi Barakielowi, którzy mieli pokazać pokrzywdzonym nową krainę, cierpieniem nienaznaczoną. I tak Archaniołowie pognali wiernych na Wielkie Wody, chroniąc ich przed burzami morskimi i ich głębinami. A kiedy zobaczyli ląd, pojęli wtedy, iż jest to nowy, nie odnaleziony przez Rzym świat.  A Bóg, dostrzegając ich beztroskę, nadał swym dzieciom zdolności nieludzkie, dzięki którym dosięgnąć oni mogli rangą największym sługom Bożym - Aniołom.
     Na przestrzeni dwóch tysiącleci - z czego ponad tysiąca lat bez jakichkolwiek wieści z krajów  ówczesnego świata - Umiłowani urośli w siłę, oczyszczając się z grzechów bliskich zwykłemu człowiekowi.
    A Bóg widział, że to było dobre.
     

 
oreuis